Deputies

 «Donetsk Republic» «Free Donbass»
1Olga Makeyeva1Alexander Avdeyev
2Yaroslav Anika2Alla Barkhatnova
3Sergey Antonyuk3Vladislav Berdichevsky
4Andrey Bayevsky4Andrey Voroshilov
5Grigory Belyayev5Ekaterina Gubareva
6Vladimir Bidyovka6Dmitry Dezortsev
7Vasily Bozyavkin7Tatiana Demchenko
8Andrey Borisov8Alexey Zhigulin
9Vitaly Brednev9Natalia Ivanishina
10Alexander Bykadorov10Maxim Knysh
11Igor Vitchenko11Sergey Kovalchuk
12Andrey Vyatkin12Roman Korniyenko
13Oleg Glebov13Maxim Korolyuk
14Dmitry Grishin14Yury Leonov
15Tatiana Dvoryadkina15Alexander Malkov
16Angelika Dobros16Elena Melnik
17Igor Dobros17Andrey Miroshnichenko
18Marina Zheynova18Viktor Heyer
19Mikhail Zhukov19Eugeny Orlov
20Sergey Zavdoveyev20Ekaterina Pavlenko
21German Kadyrov21Dmitry Perepyolkin
22Anatoly Koval22Miroslav Rudenko
23Alexander Kozlov23Sergey Sverchkov
24Ivan Kondratov24Anastasia Selivanova
25Yaroslav Konnikov25Alexander Seryozhenko
26Yegor Korostov26Yury Sivokonenko
27Vitaly Kostarev27Oleg Stepanov
28Alexander Kostenko28Galina Filatova
29Vitaly Kravets29Roman Khramenkov
30Konstantin Kuzmin30Sergey Tsyplakov
31Sergey Kulakov
32Klavdia Kulbatskaya
33Alexander Kurenkov
34Sergey Lugansky
35Sergey Makeyev
36Roman Malyutin
37Yury Martynov
38Ekaterina Martyanova
39Igor Matrus
40Vitaly Metla
41Alla Obolenskaya
42Viktor Petrovich
43Yury Pokintelitsa
44Yury Polyushkin
45Sergey Prokopenko
46Lyubomir Pushkin
47Natalia Pshenichnaya
48Sergey Rozhkov
49Sergey Rura
50Eduard Salikhov
51Alexander Simonenko
52Valery Skorokhodov
53Vyacheslav Soloshin
54Vyacheslav Tikhonenkov
55Mikhail Tikhonov
56Alexander Khryakov
57Pavel Chaikovsky
58Vladimir Chekun
59Sergey Chuchin
60Oleg Shaban
61Stanislav Shaposhnikov
62Pyort Shimanovsky
63Alexander Yarovikov